Engang i gamle dage tog Bente afsted på en rejse rundt om jorden. Den bragte hende til Canada og til New Zealand. Begge steder skulle hun arbejde for bønder, men også holde fri og opleve sammen med andre unge. Bag dette projekt stod IAEA; - International Agriculture Exhange Association. Nu hedder det Agri-adventure; - men arbejder på samme måde, med at give unge en mulighed for at opleve ved at arbejde med landbrug. Bente fik arbejde på en korngård i Canada og hjalp med at klippe får i New Zealand. Nu skulle det smukke land mod syd genopleves. Lars fik lov til at komme med. Vi ville opsøge gamle venner fra dengang, - og nogle af de unge der havde været forbi vort lille husmandsted i Svenstrup: Solgården.

På vor vej gennem landet besøgte vi blandt andet Mike Hill som arbejdede hos os da vore børn var små. Det skete også som et led i hans rejse med IAEA, hvor han på samme vis var 1/2 år i Canada og derpå 1/2 år i Danmark. Vi dyrkede dengang kartofler og havde fedekalve. Så han hjalp i mark og i stald, og var også ferm på fingrene til mange andre små projekter. Lige nu var Mike i et vadested i hans liv. Hans forældre var begge døde indenfor kort tid, og han og hans 2 søskende skulle finde frem til en måde hvorpå gården kunne videreføres. Det havde sin vanskelighed,men gik fremad...


Gårdens historie var spændende at møde. Da Mikes far kom hjem fra krigen, hvor han havde fløjet Hurricane-maskiner fra England ind over Tyskland, var området her netop blevet gjort klar til udstykning, og han var heldig at vinde en lod jord. Det var hegnet, men rå jord der skulle bringes i kultur. Stykket var på ca. 100 tdr. land. Her boede han så de første 6 år i et gammelt 12 mands militærtelt, medens der blev opbygget en besætning, og der blev sat skik på det ene og det andet. Så byggede han sig et hus og kunne få sig en kone og dermed familie. Teltet opbevarede de stadig på gården som et klenodie. Senere var der købt mere jord til og der var nu ca. 150 hektar og plads til 300 køer i den fine karusel-malkestald som Mike og hans far havde fået bygget for ca. 15 år siden. Netop nu var malkestald og jord lejet ud til en mand. Mike gik så lidt til hånde og udbedrede hegn m.v. Det var planen at han og hans søster snart skulle overtage ejendommen og drive den sammen. Måske skulle en nevø køres i stilling til at overtage på sigt. Den mand der netop nu malkede på gården, passede også en anden gård , - og var dertil "sharemilker" et tredje sted. Ialt havde denne mand, - der oprindelig kom fra Schweits, men havde fundet større græsgange her, kvægbrug 3 steder, - med et kohold på ca. 1000 køer!

Mike tog os med ud i skoven. Et sted der ikke var afmærket på nogen måde som en attraktion. Her plejede han forældre at tage børnene med ud når det blev fredag. Den vulkanske undergrund sendte varmt vand op gennem sandet og det blandede sig med det lille flodløb. Rigtig dejlig veltempereret vand, som var rart at bade i. Et sted var opstået et mindre vandfald som man kunne "bakke ind i", - hvis man havde mod på noget sådant!


Man skulle passe på ikke at få hovedet under vand, for der kunne optræde en bakterie i det varme vand som kunne slå sig på hovedet, hvis at den kom ind gennem ens ører. Det var ikke ufarligt, så jeg måtte kæmpe med min trang til, altid at skulle have hovedet ned i vandet!

Vi kom også forbi en by der hed Nelson. Her boede Anders Espersen. Han er storebror til min klassekammerat og ven Søren Espersen. Ja, - ham med de ekstreme højre synspunkter!

Her ser du ham sammen med hans kone Joan foran det fine lille hus i en forstad til Nelson. Det blev et rigtig dejligt møde, fordi vi havde meget at tale sammen om. Anders fortælling kunne måske gøres kort sådan:


Han havde som barn været en meget selvstændig ung herre der gerne ville gå sine egne veje. Hans far, - der var vor skoleinspektør, og dertil et meget dejligt og oplyst menneske, ville sende den førstefødte ind på den fine Klostermarksskole i Aalborg, så han kunne blive en dannet mand, men Anders ville det anderledes.


Han ville ud til det rigtig liv på landet. Det fik han så lov til. Så som 12 årig blev han hjordedreng hos Emborg i ude husmandskolonien syd for Svenstrup. Fra 1. maj til 1. november boede han på gården og hjalp om morgenen i stalden, trak køerne ad hovedvejen ude til markerne i engen (hvor vi nu har vore hereford kreaturer til at gå). Derpå hjem tilbage til gården. På nakken af cyklen og i skole. Hver eftermiddag tilbage på gården. I engen for at hente køer til aftenmalkning o.s.v. Et raskt liv som Anders nød i 2 år, hvorefter han så blev karl på gården på heltid.


Skolen trak dog lidt i ham, for hans søstre gik på den fine skole inde i byen og fik lært ting og sager, som Anders også havde lyst til at snuse til. Så han tog på Briers Kursus i Aalborg og fik en præliminær eksamen inden militæret kaldte. Under Ungarn krisen i 1956 var han på kasernen i Odense. Der blev udleveret skarpe skud. Skulle Europa i krig igen?


Europa var fattigt og usikkert efter krigen, og det blev tilbudt at man kunne få fri rejse ud og hjem til New Zerland fra Glasglow, hvis at man bandt sig til 2 års arbejde. Det var et godt og spændende tilbud som mange overvejede dengang. Anders slog til og tog afsted. Året var 1958.

Her fik ham arbejde først på et savværk, derpå uddannelse som psykiarisk sygeplejerske, for det havde man hårdt brug for også dengang. Han var en kort tur i Australien inden han efter en periode som forsikringsagent, slog sig til ro sammen med Joan, - der også var sygeplejerske. Det blev til 30 års arbejde indenfor det psykiatriske felt.


Der var mange spændende felter i vor samtale: Et konfirmationsbillede blev fundet frem. Her hed præsten Børge Roesen, - der også konfirmerede Søren og jeg. En god præst som vi havde i mange år, og som for mig og mange blev en prototype på hvordan en rigtig præst skal være.

Med på billedet var også Anna Søholm Larsen, - min mor kusine og vi fandt også Kresten Hald. Som stadig går rundt oppe i byen og hygger sig. En god ven som plejede at komme forbi når vi skulle have skilt en gris af på en mere professionel måde! Anna bor såmænd på Frederiksberg, når hun ikke er ude ved Indonesien, hvor hun pa grund af hendes gigt trækker hen til hendes lille "sommerhus" når det bliver koldt her! De er alle tre omkring de 76 år.

Her er pigerne ude at samle æg kan du nok se. Vi er på Sydøen hvor Bente hjalp med at klippe får for 39 år siden. Hun boede hos Elaine og Tobby. De er flyttet ind til byen nu. Hun er en rask dame der møder ind i den lokale Superbrugs og bager frisk brød til folket. Starter kl. 4.00. Når hun kommer hjem har hun blandt andet de 400 høns at hygge sig med. Det duer ikke det der med at sidde stille!


De fik sig en overraskelse da Bente ringede og inviterede sig selv på eftermiddagskaffe, for vi havde bestemt at vi ikke ville holde ferie efter et skema og en kalender, men lade os drive afsted fra oplevelser til oplevelse. Vi havde kun en liste med adresser og telefon numre med vore kontakter. Bente havde ikke haft kontakt med hendes værtfamilie i de mange år, men var naturligvis glade og overraskede over et besøg. Vi fik natlogi og hyggelige timer sammen.


De havde haft et godt, men også bevæget liv. De havde tjent gode penge på at Tobby og hans folk klippede får og havde fået købt sig en gård, hvor de havde heste opdrædt. For Elaine var vokset op med heste som datter af en sadelmager i Gore. Tobby klippede får for bønder i omegnen. Han havde flere hold af medarbejdere som han satte i sving i sæsonen. Tusindvis af får blev klippet år efter år. Nu var han fyldt 70 år, og den store forretning var indstillet, men han tog stadig rundt og klippede rumperne på fårene, så de var klar till den store omgang. Han havde konstrueret en speciel maskine der snildt vendte fåret på hovedet, så lå de stille medens han klippede. På en god dag kun han forberede 1000 får til årets klipning på den måde.

To gange blev deres nyopførte hjem i Kelso ramt af oversvømmelser inden regeringen besluttede at nu skulle byens huse, skole og gårde fjernes og alt flyttes til mere sikre steder. Elaine havde fået alle hendes heste med ud gennem vandmasserne. Senere var de flyttet ind til byen og havde solgt gården til en ko-mand. Inde i byen havde de fået købt sig lidt jord så de kunne have lidt får, lidt heste og de 400 høns; - det gav gode penge til køkkenkassen.

Børnene var kommet godt i vej. En søn var gift og boede i Sidney i Australien og kørte med de høje byggekraner, der var i brug når der skulle bygges højhuse. En anden søn var mekaniker og boede tæt på. Datteren godt gift og en særdeles aktiv kvinde i lokal-samfundet, hvor hun havde sit.

Det var takket være Poul Ewing, - der her sidder og spiller klaver, at Bente fik arbejde hos Tobby. Poul var også med i Canada, og havde tjent gode penge for at klippe får nede hos Tobby. Han fik skaffet Bente ind i deres lille hjem, der dengang var fyldt med små børn, og travle folk på vej til og fra for at klippe farmernes får.

Poul Ewing fandt vi også frem til. Han var i fin form og stadig en travl herre. Han havde måttet opgive familie-farmen efter de vanskelig år hvor meget blev lavet om i New Zealand. Støtteordninger forsvandt, renten steg og folk måtte gå fra hus og hjem. Poul fik solgt i tide, og fik sig et nyt liv som bestyrer på en stor statslig farm; - Heycock Station ved Te Anau.

Siden var farmen vokset til vældigt omfang. Vi kørte ind i dalen og 10 km. frem. Her lå deres beskedne stuehus. De var netop i gang med et bygge en ny bolig. Jorden fordelte sig på begge sider af dalen endnu 25 km. efter deres hus. Altså 35 km. fra start til slut. Her var 18.000 acres, - eller 8-9.000 hektar. Heycock Station er omkring 450 gange større end vort forstørrede husmandssted hjemme i Svenstrup med 22 hektar.

Der var plads til 40.000 dyre-enheder på jorden. Hvor en enhed på New Zealand svarer til det jord-areal et moderfår med opdræt kræver. Lige nu var der 4.000 hjorte, 12.000 får og 1500 køer, alt plus opdræt på Heycock Station. - Der var brug for 55 avlstyre for at sikre bedækningen af de mange køer....Når hjortene skulle ned fra bjergeskrænterne for at afhornes, flyttes eller sendes til slagtning var det nemmest at bruge en helikopter, - så hestene var afskaffet, men man brugte naturligvis stadig hunde i stor stil når dyr skulle flyttes. Der var 6-8 ansatte; - plus at hver mand havde egne hunde.

På det seneste har der været gode priser på kød. Efterspørgsel fra de voksende økonomier ude i den del af verden, - der ikke er ramt af en Venstre-regerings løsagtig omgang med lånevilkår og pengeinstitutter. Herude er krisen noget der hersker i Europa og i Amerika. Man var oienteret og spurgte interesseret. Havde selv for år tilbage været ude i dyb krise, - og kendte til "den hårde omgang"!


Herude var prisen netop nu på et godt lam oppe på 120 NZ-dollars. Så der var ikke lam der var på bordet hvor vi kom frem; - de skulle sælges og bringe penge hjem til husholdningerne. Istedet fik vi serveret kylling, - og her på Heycock Station stegte Paul en mørbrad fra et dyr han havde nedlagt på farmen. Et "vildt" dyr der var søgt ned mod farmen fra de omgivende landskab.

Dybt inde i dalen havde folkene bag Ringenes Herre lavet optagelser en uges tid for år tilbage.Når man kommer fra et fladt og effektivt udnyttet landbrugsland som Danmark, hvor naturen næsten overalt er presset helt tilbage, er det fantastisk og overraskende at besøge New Zealand. Her er ganske andre landskabsformer, og her har naturen fået lov til stadig at have en vis plads, selvom landbruget også her har skubbet urskoven helt ud i periferien, og erstattet den med fåre- og ko-hold, og et særdeles effektivt skovbrug.

Den største nationalpark på New Zealand finder man på Sydøen, hvor den store attraktion er Milford Sound. Nationalparken Fiordland er på 12.500 kvadratkilometer; - eller på ca. 1/3 af Danmarks størrelse. Milford Sound er et fjordområde hvor klipperne falder næsten lodret mod en smal og dyb fjord. Man må køre ca. 120 km. derud gennem ingenmandsland for at nå bunden af fjorden.


Der skulle vi ud. Blandt andet fordi Bente næsten 40 år forinden havde vandret på Milford Track; - en legendarisk vandretur over fjellet frem til bunden af fjorden. Nu skulle vi køre frem. Vi var heldige at få det passet ind sådan at vi kørte frem af den vanskelige vej om eftermidaggen og fik en overnatning derude. Det er et meget besøgt sted. Her kommer ca. 500.000 gæster om året, der alle skal ud at sejle. Så her kan være pres på, og man skal være forsigtig med sin timing og sine kræfter. Ugen forinden var en lille bil med kinesisk ungdom kommet på afveje. Og det overlever man ikke altid. Vi overvejde om vi skulle tage en af de mange tur-busser der kører derud, - men vi valgte at køre selv, og det gik også!


Vi havde en fin overvatning sammen med en masse andre på farten. "Det grå guld" som os selv på tur i camper, - eller unge "backpackere" som skulle ud at vandre, sejle i kano, eller tage del i de mange aktiviteter, som landet så flittigt tilbyder dets gæster. Der var hygge. Gang i køkenet, hvor der blev lavet mad til den store guld-medalje. Her var også små lejligheder og soverum for det rejsende folk. Fællesstue hvor man kunne få skrevet dagbog og læst lidt avis, - eller charmet lidt!

Tidligt om morgenen sejlede vi ud på Milford Sound. Skyerne hang lavt ned over det storslåede landskab. Vandfald strømmede ned fra 100 -150 meters højde. Enkelte var på vej afsted ude i kajak. Vi mødte søløver der dasede, og nåede ud til mundingen af fjorden. Vandet var stille på grund af det smalle sund. Det blev en fin morgen på vandet, inden det stor ryk ind kom med de mange busser på vej ind til den internationalle attraktion: Milford Sound.

Fra området ved Te Anau kørte vi ud mod kysten mod vest. Ud mod Det tasmanske Hav. Her bliver naturen mere barsk. Der er langt mellem bysamfundene og det er små samfund der ligger herude. Vi er i udkanten og der er rigtigt langt mellem menneskene.

Til gengæld er naturen overvældende. Her finder vi de permanente ismasser som dækker de høje bjerge, med det flotte Mount Cook som det højeste. Gletchere søger ned mod havet, men afsmeltes inden de nåer ud til kysterne. Floderne er vældige og fyldt med gråt og gult slam fra bjergskråningerne som ismasserne skurer nedad. Man kan se at man er forberedt på at floderne kan svulme op til vældige løb, når afsmeltningen af sne fra bjergene er påd eres højeste.

Vi er i et land med et ganske anderledes voldsomhed i udtryk. Her er oversvømmelser, vulkan-udbrud og små jordkskælv en fast bestanddel af livets vilkår. I Christchurch hvor vi startede vor rundrejse havde der i februar været et voldsomt jordskælv som kostede 182 livet. Usædvanligt, - stort og ødelæggende for den store smukke by. Endnu kunne vi gennem trådhegn kigge ind i restauranten, hvor gæsterne havde flygtet fra deres borde.

Fra området ved Te Anau kørte vi ud mod kysten mod vest. Ud mod Det tasmanske Hav. Her bliver naturen mere barsk. Der er langt mellem bysamfundene og det er små samfund der ligger herude. Vi er i udkanten og der er rigtigt langt mellem menneskene.


Til gengæld er naturen overvældende. Her finder vi de permanente ismasser som dækker de høje bjerge, med det flotte Mount Cook som det højeste. Gletchere søger ned mod havet, men afsmeltes inden de nåer ud til kysterne. Floderne er vældige og fyldt med gråt og gult slam fra bjergskråningerne som ismasserne skurer nedad. Man kan se at man er forberedt på at floderne kan svulme op til vældige løb, når afsmeltningen af sne fra bjergene er påd eres højeste.


Vi er i et land med et ganske anderledes voldsomhed i udtryk. Her er oversvømmelser, vulkanudbrud og små jordkskælv en fast bestanddel af livets vilkår. I Christchurch hvor vi startede vor rundrejse havde der i februar været et voldsomt jordskælv som kostede 182 livet. Usædvanligt, - stort og ødelæggende for den store smukke by. Endnu kunne vi gennem trådhegn kigge ind i restauranten, hvor gæsterne havde flygtet fra deres borde.

Medens vi var på nordøen kom kraftig efterskælv (5 på Richter-skalaen), så blev man endnu engang slået tilbage til start. Skælvene havde ramt områder i centrum, hvor mange unge var samlet i etageboliger, der styrtede ned over dem. Jordskælvet ramte også udbredt over et større spredt område i regionen omkring den rige hovedby.

New Zealand er opstået ved vulkansk aktivitet i grænsefladen mellem to kontinental sokler. Jordens overflade en placeret på flader der er i en konstant indbyrdes bevægelse. Disse flader kaldes kontinental sokler . Hvor soklerne mødes opstår friktion og der optræder fortsatte jordskælv og evt. udbredt vulkansk aktivitet. Alt dette fik vi en fin lektion om da vi besøgte Anders Espersen oppe i Nelson. Han kunne også fortælle at dette møde memellem den australske sokkel/plade og Stillehavs sokkel/plade betød at Mount Cook ikke altid var lige højt, men at højden kunne variere 10-20 cm. Akkurat som Japan ved foråets ødelæggende tsunami havde flyttet sig 15 cm!

At New Zealand overhovedet er skudt op af havet skyldes denne friktion der gav mulighed for at den vulkanske aktivitet kom op til overfladen, og disse udbrud er basis for hele det New Zealands landskab. Jordskælv og vulkaner er grundvilkår som deles med andre zoner i verden der er placeret på sådanne grænseflader mellem kontinentale flader.

Vi besøgte et sådant stort vulkan krater sammen med Joanna. Her var der en halvø under for Christchurch der var opstået ud fra en kæme vulkan. Kraterkanten kunne ses som bjergene omkring det der nu var en stor bugt ud mod Stlllehavet. Her var en charmerende lille by, som var et populært feriested.

Stedet havde oprindeligt været i franskmændenes søgelys som et sted at grundlægge en koloni, - og der var stadig franske inspirationer i det fine feriested. Her kunne vi slentre i den fine forsommersol, og tænke på regn og rusk i december Danmark. Vi fik vor første sol. Den var alt for stærk og hurtigt skallede den forbrændte hud af igen.

Her får vi en gang "Fish and Chips" sammen med Joanna som var den eneste vi havde haft en jævnlig kontakt med i årenes løb. Hun var flittig til at sende et julekort, og vi havde fulgt med i hendes liv. I mange år drev hun sammen med hendes mand Brent et kaffested. Nu havde de gang i den mindre fabrik der lavede forskellig af de færdig retter som supermarkederne også derned bugner med.


De havde også et lille speciale i "glutenfrie-produkter". Deres 2 børn havde haft den vanskelighed, og de var defor optaget af at sikre gode førevare som var glutenfrie. Deres datter mødte vi. Hun var studerende, og dertil en ivrig "Pipper". Hun spillede sækkepibe i et af de bedste bands på sydøen. Vi var til koncert. Og det var meget flot og de var meget velspillende.

Vi havde altid ophold på campingpladser fordi så var der mulighed for at besøge køkken, bad og toilet. Derved mødte vi også mange spændende mennesker, - som vi kunne dele historier og oplevelser med . Her har Lars gang i "Vaniliepigen"; - en bog han fandt på en af de boghylder, hvor gæster på campingpladsen udveksler bøger. Heri fortæller Ib Michael om hans opvækst i Roskilde, og historien om hans bedstemors bror, - der som ung stak til søs og levede hele sit voksne liv som kaptajn på skibe der sejlede mellem de polynesiske øer. Han giftede sig lokalt og kom aldrig hjem, men havde en flot brev veksling med Ib Michaels bedstemor. Et flot og let læst bog, som det var spædende at møde og læse netop herude.